MYSTICA

MYSTICA (2024 – 2025)

MYSTICA wordt een multidisciplinair ritueel met haarhangers en koorzangers waarin we collectief terug in aanraking komen met de diepere lagen van ons bewustzijn en op zoek gaan naar de mogelijkheden voor individuele en collectieve transformatie. Ervan
uitgaande dat echte verandering slechts tot stand kan komen door het inlijven van onze
schaduwzijde, wordt ruimte gecreëerd voor verraad en vergiffenis, licht en donker.

 

 

MYSTICA heeft als ambitie niets minder dan de tijdelijke bevrijding van het zelf en het
inzetten van het spirituele: niet als escapistisch verlangen, maar in het radicaal
aanvaarden van de werkelijkheid zoals ze is.

 

Het project vertrekt vanuit een fascinatie voor de twaalfde -eeuwse Hildegard Von
Bingen. Als abdis schreef ze werken over geneeskunde, plantkunde, kosmologie,
filosofie, muziekcomposities, poëzie etc. Toen ze 43 jaar oud was, kreeg ze visioenen die
vervolgens werden opgetekend en ze schreef zichzelf zo de geschiedenis in als
vrouwelijke, westerse mystica.

 

MYSTICA gaat echter verder dan de biografische fascinatie rond één individu en duikt in de symbolische betekenis van vrouwelijke, mystieke figuren in de Europese
geschiedenis en roept hun aanwezigheid terug op. Tal van vrouwelijke mystieke figuren
bevinden zich in de marge van onze geschiedschrijving, aanwezig maar onderbelicht.
Vaagweg kennen we namen zoals Hildegard Von Bingen, Hadewijch d’Anvers, Margareta Porete, Teresa Van Avila, Evelyn Underhill, e.a.

 

MYSTICA gaat op zoek naar de verloren onderstroom van mystieke, vrouwelijke energie
in onze cultuur en roept zo vragen op over wat we kunnen of moeten leren van onze
eigen onderbelichte aspecten.

Timing

MYSTICA zit momenteel in de creatiefase.
Première februari 2025 in Antwerpen

Credits

Concept & Direction Kasper Vandenberghe
Dramaturgy Elisa Demarre
Producer MOVEDBYMATTER & Theater Transparant
Production Manager Kaat Balfoort
Outside Eye Matthias Velle

Hair Suspension Performers Lia Sara, Lina Isaksson & Marta Camuffi
Hair Suspension Coach Ingrid Esperanza
Music & Composition Jens Bouttery & Timo Tembuyser