LEAVING TRACES

LEAVING TRACES (2024)

Spelen met tijd, generaties en het moment

 

LEAVING TRACES is een langdurige dansante performance met 24 (amateur)spelers van 5 tot 85, waarbij ouder-kind-binding, de verbeelding van het kind, rituelen, natuurelementen, de transitie van reguliere naar creatieve tijd centraal staan.

 

De voorstelling speelt op een strand, tussen land en zee, terwijl de zon opkomt en het water stijgt of daalt , onderhevig aan de tijd, de natuur en de inspiratie van de spelers en het moment.

© Jade Madoe

concept & context

 

LEAVING TRACES is een speelse en gelaagde zoektocht naar de natuurlijk verbinding tussen kinderen en ouders, de cirkel van het leven, zorg dragen voor mekaar.

LEAVING TRACES toont hoe je als mens los komt van de tijd en hoe de vrijheid van het spel van kinderen kan leiden tot een gedeelde ervaring

LEAVING TRACES laat zich leiden door het ritme van natuur en ontwikkelt een ritueel waar tijd fluïde wordt en spelers en publiek samen de voorstelling worden.

LEAVING TRACES is een spel met en van cirkels, objecten en de natuur, bedacht om woordeloos te delen, te ondergaan en mee te maken, een stille beeldenstorm.

LEAVINGTRACES vertrekt zoals iedere productie van MOVEDBYMATTER van concrete materie en onze on(mogelijkheid) om die te vatten. Deze keer ligt de nadruk op omgang met de natuur, de elementen en tijd en hoe kinderen en volwassenen daar al dan niet anders mee omgaan. De voorstelling vertrekt vanuit de gedeelde verbeelding, empathie, kracht en nieuwsgierigheid van 24 amateurspelers, gevoed door coaches en artiesten die hen begeleiden en helpen om vier thema’s aan te gaan.

 

LEAVING TRACES onderzoekt de zorg tussen ouder en kind en omgekeerd, wat ze mekaar leren, wat ze mekaar aandoen, wat hen bindt of afstoot, wat vanzelf gaat en waar ze zoekende zijn. Zorg is een actueel thema in deze maatschappij, waar zoveel ontzorgd is dat de vraag zich stelt of we ons niet te hard hebben ingespannen om zorg voor mekaar uit te besteden aan professionals.

Hoe zit het met de zorg tussen ouder en kind. Hoe kijken de verschillende generaties naar de zorg voor elkaar.

De band tussen ouders en kinderen is of lijkt natuurlijk, onverbreekbaar en onvoorwaardelijk. Hoe toon je dat, test je dat, voel je dat. Wanneer slaat die om in zorg tussen kind en ouder? Kan je dat tastbaar maken? Wat gebeurt er als die cirkel doorbroken wordt? Hoe merk/toon/zie je dat?

 

LEAVING TRACES vraagt zich af hoe ouder en kind zorgen voor mekaar en of je hen kan ontzorgen, hoe zichtbaar zorg kan zijn, hoe je dat overdraagt van de ene op de andere generatie, wat blijft en wat verloren gaat.

 

LEAVING TRACES stelt de vraag of je de tijd kan loslaten zoals een kind dat doet terwijl het speelt op het strand.

Kinderen kunnen nog zorgeloos de tijd vergeten en opgaan in een spel alsof de tijd voor hen vloeibaar of onbestaande is. Kan je daar als volwassene iets van leren of gaat dat onherroepelijk voorbij met ouder worden. Kan je dat nog/weer oproepen? Kan je leren van je kind hoe dat moet?

Tegelijk vind je in dagdagelijkse dingen nog sporen van de voelbare tijd: als je wandelt, kookt, danst, leest, naar een zonsondergang staart… verlies je soms de meetbare tijd uit het oog en kom je in de flow van de voelbare tijd terecht. Leg je dat uit aan je kind of ervaar je dat samen?

 

LEAVING TRACES trekt cirkels in het zand, cirkels die verbinden, afsluiten, eindeloos doorgaan, komen en verdwijnen. Cirkels zijn een universeel beeld van verbinding, afzondering, samenhoren, eindeloos rondjes draaien. Ze zijn spirituele inspiratie, speelgoed, symbolen van afzondering en oneindigheid. Een cirkel heeft geen begin en einde, brengt mensen samen in eindeloos veel metaforen en beelden. Welke cirkels maken je sterker, zetten je aan het denken of dromen, wie hoort in je cirkel….

 

LEAVING TRACES zoekt de grens van het land op om de kracht van de natuur tastbaar te maken, als oerkracht, maar ook als spelfactor, ad-hoc scenograaf choreograaf en onvoorspelbare spelverdeler. De voorstelling speelt zich af op het strand, waardoor alles wat zich voordoet onderhevig is aan de elementen en het tijdsbesef dat de natuur ons oplegt. Dansen/bewegen en bewogen worden door wind, water, golven, zand.

Timing

LEAVING TRACES zit momenteel in de creatiefase.
Première zomer 2024 in OEROL.

Credits

Concept & Direction Kasper Vandenberghe
Financial Advisor Luc Dewaele
Producer MBM Wouter Vermeylen
Production Manager Kaat Balfoort
Artistic Coordinator Kasper Vandenberghe

Performers Tina Heylen, Danae Bosman, Piet De Franck
Coaching Performers Seppe Baeyens

Music Composer in samenwerking met Aifoon
Outside eye – Sound Stijn Dickel

Costume Design & Scenography Tina Heylen

Co-production/Partners