OVER MOVEDBYMATTER

OVER MOVEDBYMATTER

MOVEDBYMATTER is een transdisciplinaire kunstorganisatie met focus op circus geleid door performancekunstenaar Kasper Vandenberghe. Voor elk project vertrekt MOVEDBYMATTER van een onbevangen onderzoek naar de relatie tussen performer, publiek en materie. De organisatie laat zich drijven door het onstuitbare verlangen om die verhouding te beheersen, maar gaat tegelijk op zoek naar het fatale punt waarop dat meesterschap onafwendbaar zal falen. De performer brengt materie in beweging, maar wordt er finaal ook door bewogen. Die grenservaring wordt telkens op een uitgesproken beeldende, fysieke en rituele manier vertaald.

English

MOVEDBYMATTER is a transdisciplinary art organisation led by performance artist Kasper Vandenberghe. For each project, this art organisation starts from an uninhibited research into the relationship between performer, audience and matter. MOVEDBYMATTER is driven by the irrepressible desire to master that relationship while at the same time it’s searching for the fatal point at which that mastery will inevitably fail. The performer sets matter into motion, but in the end he is also moved by it. Each time, this experience is translated in a distinctive visual, physical and ritualistic manner.

WIE?

_H7A4779
Foto: Nyklyn

KASPER VANDENBERGHE (REGISSEUR, PERFORMER)

Kasper Vandenberghe (°1983) gaat op zoek naar de relatie tussen de stroming van de massa en de wilskracht van het individu, maar ook naar de fysieke vertaling van onze constante gedachtenstromen. Individuen spelen vaak een centrale rol in een wereld die door anderen bepaald wordt, zonder dat er bij stil wordt gestaan wat ze in feite verlangen.

 

In 2004 startte hij in Toneelklas Dora van der Groen, en in het beginstadium van zijn carrière werkte hij voor het gerenommeerd Nederlands gezelschap Zuidelijk Toneel (Talkshow House, Crying Yellow Tears – 2018), Miet Warlop (Springville – 2012), en het Gentse theatercollectief Ontroerend Goed (The Smile Off Your Face – 2010).

 

In de afgelopen tien jaar stond Kasper voornamelijk op de scène als performer bij Troubleyn/Jan Fabre.
Sinds 2013 geeft hij les bij de Teaching Group Jan Fabre te Antwerpen.

In 2018 richtte Vandenberghe het gezelschap MOVEDBYMATTER op, waarin hij een wisselende rol van performer en coach op zich neemt.
Recent maakte Kasper als acteur deel uit van de cast van de fictiereeksen Beau Séjour en Onder Vuur.

 

TEAM

ALGEMENE & ARTISTIEKE COÖRDINATIE Kasper Vandenberghe
ZAKELIJKE ONDERSTEUNING &
PRODUCTIE Kaat Balfoort
MEER INFO info@movedbymatter.com

SPREIDING BITBYBIT Emma Ketels | Je buro